Office Manager Parfums Christian Dior

 • Company: Parfums Christian Dior Netherlands
 • Location: Netherlands
 • Business group: Perfumes & Cosmetics
 • Contract type: Permanent Job
 • Function: Facility Management
 • Experience required: Minimum 5 years
 • Reference No.: PCD15914
 • Date of publication: 2019.01.31

Position

Functieomschrijving

De Office Manager rapporteert aan de Financieel Directeur. De taak van de Office Manager omvat het beheer en de optimalisatie van de infrastructuur. Hij/zij is de bevoorrechte contactpersoon van de werknemers op het vlak van o.a. veiligheid, alle kantooraangelegenheden, IT, onkostennota's en bedrijfsauto's.  Voor externe dienstverleners en leveranciers staat hij/zij in voor  het algemeen goed functioneren van de organisatie  en  de kwaliteit van de werkomgeving.

 

Globaal Management:

 • Actualiseren en implementeren van kantoorprocedures
 • Toezicht houden op de veiligheid op het werk (BHV, etc.)
 • Zorgen voor een goed beheer van de kantoren (optimalisatieplan): opvolgen van  onderhoud en reparaties, relaties met de leveranciers en beheerder van het pand
 • Coördinatie van externe dienstverleners die belast zijn met de receptie (3 personen en ambulanten), schoonmaak (1 persoon) en zorg voor de kwaliteit van de dienstverlening
 • Beheer van het bedrijfswagenpark, inclusief voertuigorderbeheer en factureringscontrole van leasemaatschappijen
 • Beheer en optimalisatie van diverse contracten
 • Beheer van alle bedrijfsverzekeringen
 • Beheer en optimalisatie van het kantoorbudget
 • Organisatie van evenementen voor het personeel, zoals het Sinterklaasfeest

 

Administratiebeheer:

 • In&Out beheer van IT-dossiers, telefonie, bedrijfswagenpark, post- en pakketten, etc. en respectievelijke databases
 • Opvolgen en beheer van onkostennota's en toepassen van gerelateerde procedures
 • Reserveren van alle reizen en hotelaccomodaties
 • Opvolgen en communicatie naar de werknemers van procedures van de LVMH groep
 • Checken en accorderen van facturen

 

IT:

 • Coördinatie van 3 externe IT-medewerkers en de kwaliteit van hun prestaties garanderen
 • Opvolgen en implementeren van de richtlijnen van de LVMH-groep
 • Opvolgen van het informaticapark in samenwerking met onze externe dienstverleners en de LVMH-groep
 • Coördinatie van de implementatie van verschillende transversale projecten

Profile

Gewenste opleiding, ervaring en kwaliteiten

 • Bachelor diploma
 • Minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie
 • Beheersen van MS-Office (Outlook, Word, Excel en Power Point) en Apple omgeving
 • Excellente mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Nederlands en Engels
 • Pro-actief zijn, administratieve stiptheid, zin voor organisatie, detail en excellentie
 • Analystische geest
 • In staat zijn tot een autonome en efficiënte wisselwerking tussen werknemers, directie en externe partners
Apply

Perfumes & Cosmetics

A major player in the perfumes, make-up and skincare markets, the Perfumes & Cosmetics division groups together major historic Houses as well as young brands with strong potential.

Discover the business group